تمام مطالب برچسب : استراتژی در سازمان
استراتژی هدایتی در سازمان

استراتژی هدایتی در سازمان

استراتژی هدایتی در سازمان آیا استراتژی هدایتی را می‌شناسید؟ آیا با انواع استراتژی هدایتی آشنا هستید؟  آیا در مورد انواع استراتژی در سازمان‌ها شناخت دارید؟ در این مقاله سعی داریم تا مفهوم استراتژی هدایتی را به طور کامل برای شما شرح دهیم. استراتژی چیست؟ برای تعیین استراتژی در سطح کل شرکت و یا سازمان ، بایستی چشم انداز و ماموریت سازمان وعوامل محیطی و داخلی آن در نظر گرفته شوند و متناسب با آنها اهداف بلند مــدت تنظیم شده و استراتژی هایی بررسی وا نتخاب شوند که موفقیت مجموعه سازمان را به ارمغان آورد . در سطح کسب و کار نیز باتوجه به چشم انداز  و ماموریت کلی و همچنین باتوجه به استراتژی هایی که برای سطح کل شرکت انتخاب […]